Ekonomiye Derin Bakış

Makroekonomi: Mikroekonomi: Uluslararası Ekonomi: Yazı İçeriği 1 Makroekonomi:2 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)3 Enflasyon4 İşsizlik5 Maliye Politikası6 Para Politikası7 Döviz Kuru8 Mikroekonomi:9 Arz ve Talep10 Piyasa Yapısı Makroekonomi: Makroekonomi: Makroekonomi,..

Ekonomiye Derin Bakış
Son Güncelleme: Whatsapp

Makroekonomi:

 • Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
 • Enflasyon
 • İşsizlik
 • Maliye Politikası
 • Para Politikası
 • Döviz Kuru

Mikroekonomi:

 • Arz ve Talep
 • Piyasa Yapısı
 • Üretim Maliyetleri
 • Fiyatlandırma Stratejileri
 • Tüketici Davranışları
 • Rekabetçilik

Uluslararası Ekonomi:

 • Küreselleşme
 • Dış Ticaret
 • Uluslararası Finansman
 • Döviz Kuru Değişkenliği
 • Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomisi
 • Uluslararası İlişkilerin Etkileri

Makroekonomi:

Makroekonomi:

Makroekonomi, bir ülkenin tüm ekonomik sistemiyle ilgilidir ve ülke büyüklüğündeki konuları ele alır. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), enflasyon, işsizlik, maliye politikası, para politikası ve döviz kuru makroekonominin alt konularıdır.

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
GSMH, bir ülkenin belirli bir dönemdeki toplam mal ve hizmet üretiminin parasal değeridir. GSMH’nin yüksek olması, ekonominin güçlü olduğu, düşük olması ise ekonominin zayıf olduğu anlamına gelir. GSMH’nin artması için üretim, istihdam ve tüketimin artması gerekir.

Enflasyon
Enflasyon, fiyatların sürekli olarak yükselmesi sonucu paranın değer kaybetmesidir. Enflasyonun düşük olması ekonomik istikrar açısından önemlidir. Enflasyonun kontrolü için maliye ve para politikaları kullanılır.

İşsizlik
İşsizlik, istihdam edilmek isteyen ancak işsiz kalan bireylerin oranıdır. İşsizliğin yüksek olması, ekonominin zayıf olduğunun bir göstergesidir. İşsizliğin giderilmesi için ise istihdamın artırılması gerekmektedir.

Maliye PolitikasıPara PolitikasıDöviz Kuru
Maliye politikası, devletin kamu harcamaları, vergi politikaları ve borçlanma yöntemleridir.Para politikası, merkez bankasının para arzını ve faiz oranlarını kontrol etmesidir. Para politikası, enflasyonun kontrolü ve ekonomik istikrarın sağlanması açısından önemlidir.Döviz kuru, bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değeridir. Döviz kuru, ihracat, ithalat ve turizm gelirleri gibi faktörlerle etkilenir.

Makroekonomi, bir ülkenin büyük resmini ele alarak ekonomik kalkınmanın ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayan bir disiplindir. GSMH, enflasyon, işsizlik, maliye politikası, para politikası ve döviz kuru gibi konuların doğru bir şekilde yönetilmesi, ekonominin güçlenmesini ve ülke refahının artmasını sağlayacaktır.

GSMH, bir ülkedeki ekonomik faaliyetlerin toplamının değerini ölçen bir ekonomik göstergedir. Bireysel veya kurumsal faaliyetlerden oluşan üretim, hizmetler ve mal ticareti gibi çıktıların toplam değeri, GSMH olarak belirlenir.

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Nedir?

GSMH, uluslararası standartlar doğrultusunda ülke ekonomisini ölçmek için kullanılır. Bu, bir ülkede gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin büyüklüğünü ve büyüme oranlarını belirlemek için önemlidir. GSMH, bir ülkeye ait ekonomik verileri analiz ederek, bir ülkenin uluslararası piyasalarda nasıl yer aldığını tespit etmek için kullanılır.

GSMH hesaplamaları, ulusal hükümetleri, şirketleri ve yabancı yatırımcıları, bir ülkedeki ekonomik koşulları anlama konusunda yardımcı olur. Bu, özellikle yatırım yapmayı planlayan şirketler için önemlidir. Yatırım yapan bir şirket, yatırım yapılan ülkenin ekonomik durumuna ve büyüme potansiyeline ilişkin bir fikir edinmek isteyecektir. GSMH, yatırım kararlarında önemli bir faktör olarak kullanılır.

Enflasyon

Enflasyon, bir ülkenin ekonomisinde fiyatların artışı nedeniyle para biriminin değer kaybetmesidir. Enflasyon, ekonomik büyüme ile ilişkili olabileceği gibi, aynı zamanda ekonomik durgunluk dönemlerinde de meydana gelebilir.

Enflasyon oranı, düzenli olarak ölçülen ve bir ülkenin genel fiyat seviyesindeki değişiklikleri gösteren bir göstergedir. Genellikle, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) veya Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) gibi ölçümler kullanılır.

Bir ekonomide yüksek enflasyon oranları, tüketicilerin satın alma gücünü düşürür ve uzun vadede ekonomik büyüme için olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, para politikası, merkez bankaları tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilir.

İşsizlik

İşsizlik, ekonominin en önemli sorunlarından biridir. Birçok ülke işsizlik sorunu ile boğuşuyor. Yüksek işsizlik oranları, bir ülkenin ekonomisinde ciddi sorunlara neden olabilir.

İşsizlik oranları, bir ülkedeki işsiz kişi sayısının toplam işgücüne oranıdır. İşsizlik oranları, ekonomik faaliyetlerdeki değişikliklerdne etkilenir. Örneğin, bir ekonomide büyüme varsa ve işverenler işçi alımı yapıyorlarsa, işsizlik oranı düşecektir. Ancak, ekonomik faaliyetlerde durgunluk varsa veya bir ekonomide daralma olursa, işverenler işçi çıkarmak zorunda kalabilirler ve işsizlik oranı artacaktır.

İşsizlik oranları, ayrıca farklı sektörlerde farklıdır. Örneğin, tarım sektöründe genellikle daha yüksek bir işsizlik oranı vardır çünkü tarım sektörü genellikle mevsimsel işlerle ilişkilidir. Diğer yandan, inşaat sektörü genellikle hızlı bir şekilde büyür ve bu nedenle inşaat sektöründe işsizlik oranı düşüktür.

Ülkeİşsizlik Oranı
Türkiye14%
Amerika Birleşik Devletleri6.2%
İspanya15.5%

Ülkeler arasında işsizlik oranları büyük farklılıklar gösterir. Bu durum, birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Örneğin, bir ülkedeki eğitim seviyesi yüksekse, işsizlik oranı genellikle daha düşük olur. Ayrıca, bir ekonominin ne kadar çeşitli olduğu da işsizlik oranını etkileyebilir.

Bir ülkenin işsizlik sorunu, o ülkenin hükümeti tarafından çözülmeye çalışılmalıdır. Bu nedenle, birçok ülke ekonomik büyümeyi teşvik etmek için politikalar uygular. Ekonomik büyüme, istihdam fırsatlarını artırabilir ve işsizlik oranlarını düşürebilir.

Maliye Politikası

Maliye Politikası, ülke ekonomisini yönetmek için kullanılan bir araçtır. Maliye Politikası’nın temel amacı, ülke ekonomisindeki düzensizlikleri önlemek ve ekonomik büyümeyi sağlamaktır.

Bu politikanın en önemli aracı, bütçe politikasıdır. Bütçe politikası, hükümetin gelirlerini ve harcamalarını düzenlemeyi içerir. Hükümet, bütçe politikası yoluyla ekonomiyi önceden planlar ve yönetir. Bu planlama ve yönetim ile ekonomik istikrarın sağlanması hedeflenir.

Hükümetin bütçe politikası ile yapabileceği bazı şeyler şunlardır:

 • Gelir vergisi oranlarını değiştirmek
 • Kamu harcamalarını arttırmak veya azaltmak
 • Borçlanma yoluyla ek kaynaklar elde etmek
 • Para arzını arttırmak veya azaltmak

Bütçe politikasının doğru kullanımı, ekonomik büyüme ve istikrarı sağlayabilir. Ancak yanlış kullanıldığında ekonomiye zarar verebilir. Örneğin, kamu harcamalarını aşırı arttırarak enflasyona sebep olabilir.

Genel olarak Maliye Politikası, ülke ekonomisinin performansını yönetmek için kullanılan bir araçtır. Bütçe politikası gibi en önemli araçları ile ekonomik büyümeyi, istikrarı ve enflasyonu kontrol altına almaya çalışır.

Para Politikası

Para Politikası Nedir?

Para politikası, merkez bankalarının para arzını, faiz oranlarını ve kredi koşullarını kontrol ederek hükümetlerin ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olan ekonomik bir araçtır. Merkez bankaları, para politikası araçlarını kullanarak enflasyonu kontrol etmeye ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeye çalışırlar.

Para Politikasının Amaçları Nelerdir?

Para politikası, temel olarak enflasyonu kontrol etmek ve ekonomiyi yönetmek için hükümetlerin kullandığı bir araçtır. Amaç, ekonomik büyümeyi teşvik etmek, istikrarlı bir enflasyon oranı sağlamak ve işsizlik oranını düşük tutmak gibi makroekonomik hedeflerdir. Bununla birlikte, para politikası araçlarının kullanımının ekonomik kararlar üzerinde ciddi bir etkisi vardır ve hükümetler, bu politikaları kullanırken dikkatli ve özenli olmalıdır.

Para Politikası Araçları Nelerdir?

Para politikası araçları, merkez bankaları tarafından kullanılan araçlar arasında faiz oranları, para arzı, rezerv gereksinimleri ve krediler yer almaktadır. Bunların hepsi, para arzını kontrol etme yeteneği sayesinde enflasyon oranlarını ve ekonomik büyümeyi etkileyebilir.

 • Faiz Oranları: Faiz oranları, ekonomi üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Merkez bankaları, faiz oranlarını artırarak enflasyonu kontrol edebilir ve para arzını azaltabilir veya faiz oranlarını düşürerek ekonomik büyümeyi teşvik edebilirler.
 • Para Arzı: Merkez bankaları, para arzı miktarını kontrol ederek enflasyonu kontrol etmeye çalışırlar. Para arzı, buna karşılık gelen para birimindeki toplam para miktarına işaret eder.
 • Rezerv Gereksinimleri: Merkez bankaları, bankaların bir kısmını rezerv olarak tutmaları gerektiği beklentisiyle rezerv gereksinimleri uygulayabilirler. Bu, bankaların para arzını sınırlandırır ve enflasyonu kontrol etmeye yardımcı olur.
 • Krediler: Merkez bankaları, kredi piyasalarına müdahale ederek ekonomiyi yönlendirebilir. Örneğin, merkez bankası, ekonomik büyümeyi teşvik ederek bankalara kredi vermesini sağlayabilir.

Para politikası, ekonomik kararların önemli bir parçasıdır ve hükümetlerin ekonomik hedeflerine ulaşmak için kullandığı önemli bir araçtır. Merkez bankaları, para politikası araçlarını kullanarak enflasyonu kontrol eder ve ekonomik büyümeyi teşvik ederler.

Döviz Kuru

Döviz kuru, bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimine karşı değeridir. Bu oranın belirlenmesi ekonomik faktörlere bağlıdır ve devletler tarafından müdahale edilebilir. Döviz kurunun düşük yada yüksek olması birçok ekonomik sonuç doğurabilir.

Döviz kuru, ihracat yapan bir ülke için önemlidir. Ülkenin para birimi diğer ülkelere göre değer kazandığında, ihracatı yapılan ürünler daha pahalı hale gelir ve diğer ülkelerdeki tüketiciler için daha az atraktif olur. Şayet döviz kuru düşerse, ihracatçılar ürünlerini daha uygun fiyatlara satabilirler ve sırf bu nedenle dış piyasalarda daha çok talep görebilirler.

Bu nedenle devletler, döviz kuru politikalarını takip ederek ve müdahale ederek, eski ihracat pazarlarını güçlendirmek veya yeni pazarları fethetmek için parasal önlemler alabilirler.

Mikroekonomi:

Arz Ve Talep Nedir?

Arz ve talep, ekonomideki en temel kavramlardan biridir. Arz, üreticilerin bir malı veya hizmeti belli bir fiyattan satmaya hazır olduğu miktarı ifade eder. Talep ise tüketicilerin aynı mala veya hizmete belli bir fiyattan sahip olma isteği ve talebi açıklamaktadır. Arz ve talebin karşılaştırıldığı noktada ise piyasa fiyatı belirlenir.

Arz Ve Talep Arasındaki İlişki

Arz ve talep arasındaki ilişki oldukça karşılıklıdır. Örneğin, tüketicilerin talebinin artması, üreticilerin üretimlerini artırmaları için bir sinyal olarak değerlendirilir. Fiyatlar talebin artması ile birlikte yükselirken, üreticiler tarafından sunulan fiyatlar da yükselmeye devam eder. Böylece arz da artış gösterir, fiyat stabil kalır ve piyasanın denge durumunda olduğu söylenebilir. Talebin düşmesi ise tam tersi sonuçlar doğurur ve fiyatlar düşer.

Arz Ve Talebin Belirleyicileri

Arz ve talebin belirleyicileri oldukça çeşitlidir. Arz tarafında, üretim maliyetleri, teknolojik gelişmeler ve hammadde fiyatları arzı etkileyen faktörler arasındadır. Talep tarafında ise tüketici tercihleri, gelir düzeyleri ve diğer özellikler talebi belirleyen faktörler olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle, arz ve talebin birbirine bağlı olduğu mikroekonomi dersleri, hem tüketicilerin hem de üreticilerin hareketlerini etkileyen faktörleri anlamak açısından son derece önemlidir.

Arz ve Talep

Bugün, arz ve talep kavramları ekonomistler tarafından en çok kullanılan terimlerden biridir. Bu kavramlar, mikroekonomik analizlerde önemli bir yere sahip olup, tüketicilerin satın alma davranışları ve üreticilerin satış stratejileri üzerinde etkilidir.

Arz, piyasada satılmaya hazır mal ve hizmet miktarıdır. Birçok faktör arz miktarını etkileyebilir. Bunlar arasında doğal afetler, üretim maliyetleri, vergiler ve daha birçok faktör yer alabilir. Arz, fiyat arttıkça artar, fiyat düştükçe de azalır.

Talep, tüketicilerin belirli bir fiyattan satın almak istedikleri mal ve hizmet miktarıdır. Talep de arz gibi birçok faktöre bağlı olarak değişim gösterebilir. Tüketici talebi, ürünün fiyatına bağlı olarak düşebilir veya artabilir.

 • Arz ve talebin birbirini etkilemesi
 • Arz veya talep artarsa, fiyat düşer.
 • Arz veya talep azalırsa, fiyat yükselir.

Arz ve talep iyileştirme stratejileri de vardır. Bu stratejiler arasında üretim maliyetlerinin düşürülmesi, daha fazla pazarlama yapılması, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve reklam kampanyaları yapılması yer alabilir.

Özetlemek gerekirse, arz ve talep kavramları, ekonomik analizlerde önemli bir yer tutar. Bu kavramlar, ürünlerin fiyatını, tüketicilerin satın alma davranışlarını, üretim ve satış stratejilerini etkileyerek piyasa dengesinin sağlanmasına yardımcı olur.

Piyasa Yapısı

PİYASA YAPISI

Ekonomideki piyasalar herhangi bir mal ya da hizmetin alıcıyla satıcının bir araya gelerek oluşturduğu yerlerdir. Piyasa yapısı, bu piyasalarda faaliyet gösteren firmaların sayısı ve bu firmaların birbirleriyle olan etkileşimleri gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Bir piyanın yapısı, bu piyasada rekabetin seviyesini belirleyebilir ve bu da fiyatlar ve ürünlerin kalitesi gibi pek çok faktörü etkileyebilir. Piyasa yapıları, bir firmanın kararlarını, pazarlama stratejilerini ve hatta finansal kararlarını bile etkileyebilir. Genel olarak, piyasa yapıları tipik olarak beş kategoriye ayrılır:

 • Tekelcilik
 • Oligopol
 • Monopolistik rekabet
 • Tam rekabet
 • Monopol

Tam Rekabet

Tam rekabet, teorik olarak, herhangi bir firmanın fiyat ve üretim açısından güçlü bir etkiye sahip olmadığı bir piyasa yapısıdır. Bu piyasa yapısında, her firmaya büyük bir rakip grubu karşı karşıya kalır ve her biri aynı malı aynı fiyata satarak müşterileri için rekabet eder.

Bu piyasa yapısında, bir firmanın kendi fiyatını belirleme gücü yoktur ve fiyatönceden belirlenmiştir. Bir firmanın faaliyet gösterdiği alandan başka bir alana taşınması da oldukça kolaydır. Bu nedenle, bu piyasa yapısı altında, uzun vadede firmaların normal kar etmeleri dışında bir kar elde etmeleri zordur.

Monopolistik Rekabet

Monopolistik rekabet, birbirine benzer ama tam olarak aynı olmayan ürünler sunan firmaların bulunduğu bir piyasa yapısıdır. Bu piyasada, her firma, biraz farklı bir mal ya da hizmet sunarak diğer firmalardan sıyrılmaya çalışır.

Bu nedenle, bu piyasa yapısında her firma kendi fiyatını belirleme gücüne sahiptir. Bununla birlikte, çok sayıda rakibi olduğundan, bir firmanın pazardaki fiyatı üzerinde güçlü bir etkisi yoktur. Bu piyasa yapısında, firmalar uzun vadede kısmi olarak normal kar elde edebilirler.

Oligopol

Oligopol, bir piyasadaki üreticilerin ürün fiyatlarının belirlenmesinde hakimiyet kurmak için birlikte çalışabileceği bir piyasa yapısıdır. Bu piyasadaki firmalar, belirli bir müşteri kitlesine hitap etmek için hemen hemen aynı malı veya ürünü sunarlar. Ancak, firmaların sayısı oldukça azdır.

Bu piyasa yapısında, firmaların birbirine olan etkileşimleri oldukça önemlidir. Fiyat ve üretim kararları, bir firmanın rakiplerinden etkilenebilir ve bu nedenle, fiyatlar ve üretim seviyeleri kolayca değiştirilebilir. Bu piyasa yapısı altında, uzun vadede firmalar olağanüstü kar elde edebilir.

Monopol

Monopol, bir firmanın bir bazı ürünler satarak piyasada hakimiyet kurduğu bir piyasa yapısıdır. Bu piyasa yapısında, bir firma, üretim, fiyatlandırma ve pazarlama konularında diğer firmaların etkisinden bağımsızdır.

Bu nedenle, bir monopol firması, fiyatların yüksek olmasından ve ürünlerin kalitesinin düşük olmasından dolayı eleştiri alabilir. Ayrıca, bir monopolün rakip firmaları yoktur, bu nedenle, uzun vadede bir firma, normal karın ötesinde olağanüstü kar elde edebilir.

Genel olarak, piyasa yapıları, ekonomideki temel önemli faktörlerden biridir. Bir firmanın faaliyet gösterdiği piyasa yapısını anlamak, en iyi pazarlama, finansal ve üretim kararlarını almalarına yardımcı olacaktır.

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.